Tisztelt Fõpolgármester Úr!

A magyar szõlészet és borászat, valamint a fõváros kiemelkedõ rendezvényenimmár 12 éve a Budapesti Nemzetközi Bor- és Pezsgõfesztivál, melyneknrendezõje a Magyar Szõlõ- és Borkultúra Közhasznú Társaság. A Borfesztiváln1996. óta a fõváros kiemelt rendezvényeként a fõváros anyagi és erkölcsintámogatásában részesül, azt szakmailag és erkölcsileg támogatják a magyarnszõlészet és borászat nagy szakmai szervezetei, a jelen levél aláírói, anHegyközségek Nemzeti Tanácsa, a Magyar Szõlõ- és Bortermelõk Szövetsége,nvalamint a Magyar Bor Akadémia is.