Nyomás a bortermelõkön

Az uniós csatlakozás a borszektorban is azzal a felismeréssel járt, hogy szakítani kell a piaci igényeket figyelmen kívül hagyó, tömegszerû termeléssel. A vámok fokozatos lebontása már a 2004-es belépés elõtt megkezdõdött, a teljes jogú tagság elnyerése óta pedig az ágazati szereplõknek még inkább szembesülniük kellett azzal, hogy a korábbi védettség megszûnt, és az import rohamléptekben nõ.