A borpiacról rendezett konferenciát az Országgyûlés

Folytatódott az Országgyûlés és az Európai Parlament rendezvénysorozata, melynek harmadik állomásán, Sárospatakon, a „Mezõgazdaság és vidékfejlesztés az Európai Unióban” címû rendezvényen a résztvevõket különösen az európai borágazat átalakulása és a Magyarország zászlóshajójának tekintett tokaji borvidék jövõje foglalkoztatta.

A borászati melléktermékek kötelezõ lepárlására vonatkozó derogáció meghosszabbítása

Az EU Bizottság 2004. novemberében kihirdette a Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása következtében a borágazatban alkalmazandó átmeneti intézkedések megállapításáról szóló 1990/2004/EK rendeletet. Ennek értelmében Magyarország a 2004/2005-ös borpiaci évre elõírhatta, hogy azok a termelõk, akik nem haladták meg a személyesen és saját birtokukon elért 500 hl éves termelési szintet, a melléktermékek lepárlásra történõ leadása kötelezettségének eleget tehettek ezen termékek felügyelet mellett történõ kivonásával. A derogáció a 1215/2005/EK rendelettel további egy évre (2006. július 31-ig) meghosszabbításra került.