Tájékoztató a Regionális Jövedéki Központok felállításáról

A több lépcsõben hatályba lépõ jövedéki adótörvény, a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény az anyagi és eljárásjogi változások mellett a Vám- és Pénzügyõrség jövedéki feladatokat ellátó szerveinek jelenlegi rendszerét is átstrukturálja. 2004. május 1-jétõl az adóügyek elsõ fokon az újonnan felállításra kerülõ regionális jövedéki központok hatáskörébe tartoznak, melyek a Vám-és Pénzügyõrség regionális szerveinek területi tagozódásával összhangban, régiónként kerülnek felállításra.