Télen sem pihen a gazda, várja a sok papírmunka

Az agráriumban nincs holtidõszak, januárban és februárban egymást érik a szakmai tanácskozások a megyében. Ezek a rendezvények arra is jók, hogy a gazdák megbeszéljék egymással, kinek milyen tervei vannak a tavaszi vetést illetõen, milyen új vetõmagok jelentek meg a piacon, illetve egymást is tájékoztatják arról, mikor milyen pályázatra érdemes jelentkezni.

A gazdálkodó kizárólag érvényes õstermelõi igazolvány birtokában minõsül õstermelõnek. Tolna megyében a számuk megközelíti a tízezret. Az igazolvány csak akkor érvényes, ha az igazolvány és a hozzá tartozó értékesítési betétlap egyidejûleg hatályos. Azaz a gazdálkodó akkor minõsül õstermelõnek, ha az igazolványhoz rendelkezik az adott évre szóló értékesítési betétlappal is.

A gazdáknak legkésõbb március 20-ig kell meghosszabbítaniuk az õstermelõi igazolványokat, hogy azok az egész évre érvényesek legyenek. A plasztikkártya jobb alsó sarkában feltüntetett dátum az igazolvány hatályosságát jelzi, de ez nem vonatkozik a betétlapra. A március 20-a után meghosszabbított igazolványok a betétlap kiállításának napjától számítanak érvényesnek. A betétlapon pedig fel kell tüntetni az adott év értékesítési bevételeit.

A támogatásokhoz kapcsolódóan a gazdálkodási napló és a tápanyag-gazdálkodási terv elektronikus beküldésének határideje már második éve, hogy március 1-rõl január 31-re változott. A napló beküldése az Agrár-környezetgazdálkodás és az Ökológiai gazdálkodás, a Natura 2000 gyepterületen, illetve a Természeti Hátránnyal Érintett Területen történõ gazdálkodás támogatásához szükséges.

A méhészeti tevékenységet és a méhcsaládok számát a tartási hely szerint illetékes jegyzõnél február 28-ig kell bejelenteni. A nitrátérzékeny területen gazdálkodóknak elektronikus adatszolgáltatási kötelezettségük van március 31-ig. Annak is kötelezõ ezt elvégezni, aki nem használt fel mûtrágyát a gazdálkodása során. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei igazgatósága közölte: valamennyi feladatban segítenek a falugazdászok.

Az élelmiszeripar és a borászat számára is megjelentek az új támogatások, a keretösszeg ötvenmilliárd forint

A mezõgazdaságban érintett gazdálkodók mindig nagyon várják a különbözõ pályázati lehetõségeket. Az agrárminisztérium az élelmiszeripar és a borászat számára is megjelentetett egy újabb, ötvenmilliárd forint keretösszegû pályázatot, ami a mezõgazdasági termékek feldolgozására irányuló beruházások sikeres megvalósítását szolgálja. Az irányító hatóság a korábban megjelent vidékfejlesztési pályázatok keretében már közel százötvenmilliárd forint támogatás megítélésérõl döntött az ágazati szereplõk részére. A Vidékfejlesztési Program napokban megjelent új élelmiszeripari pályázatára 2019. január 2-tõl nyújthatók be a támogatási kérelmek.

Forrás:
Teol.hu
https://www.teol.hu